Университет Tilburg University

Tilburg е университет, институт за интердисциплинарни изследвания на гражданските права и разрешаването на конфликти. Той се фокусира върху нуждите на правосъдието и правоприлагането в гражданското право. Като главен ключ към изследванията, които прави са физически и юридически лица, ангажирани и повлияни от закона и системата на гражданското правосъдие

Центъра за дружественото право (CCL) комбинира научни изследвания в областта на корпоративно право, ценни книжа, данъчни имоти, закон за несъстоятелността и други правни въпроси. Нейната текущата изследователска програма е концентрирана около национални, международни и европейски аспекти.

Продължете да четете Университет Tilburg University

Образование от Америка

Американското образование се радва на добра репутация по целия свят. Никак не е малка и бройката на американски студенти, които оценяват възможността да прекарат един семестър в чужбина и да преместят взетите си в Европа часове в американския университети. Именно тази идея е заложена през последните години, за да бъде създавани и европейските университети по американски стандарт. В не малко от случаите университети и колежи се стараят да комбинират всичко най-добро заимствано, както от Америка, така и от Европа и това да бъде поставено като основа в образователната система.

Не са малко и броят на висши учебни заведения, които са сред най-престижните частни такива в Европа. Приемът в тях не е лесен, но повечето от тях предлагат финансови поощрения. Съществуват множество европейски университети, които залагат на богата изследователска програма, контакти с други престижни университети от Съединените Щати, дават възможности за студентите лесно да прехвърлят някой и друг семестър.

Продължете да четете Образование от Америка

Портал за университети, американско образование и европейски стандарти на обучения.